Beleid

Rapporten, visies, strategieën

Een energietransitie waarbij iedereen kan meedoen is een wens van veel overheden, maar nog niet zo vanzelfsprekend. Wij hebben meerdere modellen en projectvormen beschikbaar om dit wél voor elkaar te krijgen. We adviseren overheden in hun beleid. We denken mee over visies en strategieën, en werken mee aan rapporten. Een  eerlijke energietransitie is daarbij het uitgangspunt.

Veel overheden zien de meerwaarde van onze aanpak, bijvoorbeeld voor bedrijven en instellingen in de eigen gemeente die niet weten waar te beginnen. Zon Op Alle Zaken is dan de partner die dit zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord organiseert en begeleidt.

We helpen ook graag bij de praktische uitvoering van beleid en plannen. We vertellen je er meer over op deze pagina.

Wil je weten hoe we met jouw beleidsvraagstuk kunnen helpen?

Voorbeeldprojecten:

We hebben al mee mogen denken en werken aan beleid van verschillende overheidsinstellingen.

BELEIDSKADER ZONNEPARKEN GRONINGEN

We werkten mee aan het Beleidskader Zonneparken 2021-2035 van Gemeente Groningen.

Beleidsadvies Westerwolde afdracht bij zonneparken

 We gaven gemeente Westerwolde beleidsadvies over de financiële opdracht bij zonneparken.

Handboek Lokaal Eigendom en participatie RES Groningen

Voor de provincie Groningen werkten wij mee aan het handboek ‘Lokaal eigendom en participatie RES Groningen’