Zoveel mogelijk daken en andere geschikte plekken gebruiken voor het produceren van duurzame energie. Dat is de missie van Zon Op Alle Zaken. Zonne-energieprojecten zijn niet altijd even makkelijk, er komt vaak veel bij kijken wat niet tot de kerntaken van overheden, bedrijven, VVE’s, scholen, (zorg)instellingen en andere organisaties valt. Daarom biedt Zon Op Alle Zaken advies en ontzorging voor dakeigenaren en gebruikers die zichzelf en hun omgeving in het zonnetje willen zetten.

Zon Op Alle Zaken is een maatschappelijk ontwikkelaar en adviseur voor verduurzaming met de nadruk op zonnestroom. Er zijn verschillende manieren waarop Zon Op Alle Zaken dat doet. Dit gebeurt altijd vanuit de twee maatschappelijke wensen: enerzijds door meer daken benutten voor het produceren van energie, zodat er zoveel mogelijk open ruimte gespaard kan blijven en anderzijds door de opbrengsten van de duurzame energie ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.

ADVIES & BEGELEIDING:

De dak- of grondeigenaar of gebruiker wil de eigen energiebehoefte verduurzamen en wil advies over wat de beste manier is. Als het besluit genomen is om over te gaan tot daadwerkelijke verduurzaming kan Zon Op Alle Zaken het hele traject begeleiden en totale ontzorging aanbieden. De opdrachtgever heeft er dan geen omkijken naar en Zon Op Alle Zaken regelt alles. 

PRODUCTIE VOOR DE BUURT OF PERSONEEL:

Als er meer ruimte blijkt te zijn dan er voor de verduurzaming van de eigen energiebehoefte nodig is dan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om (een deel van) het project ter beschikking te stellen aan directe omwonenden of personeel. De extra toegevoegde zonnepanelen worden door Zon Op Alle Zaken via de postcoderoosregeling ter beschikking gesteld aan personeelsleden of directe omwonenden. 

DAK TER BESCHIKKING STELLEN:

Er zijn ook dakeigenaren die zelf geen energieverbruik hoeven te verduurzamen omdat zij zelf geen gebruiker zijn van de panden, maar toch graag het dak benut zien worden voor het produceren van duurzame energie. Deze dakeigenaar kan er dan voor kiezen om het dak ter beschikking te stellen aan Zon Op Alle Zaken en ontvangt daarvoor een huurbedrag per paneel per jaar. Zon Op Alle Zaken zorgt dat het dak vol gelegd wordt met zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnestroom komt via de Coöperatie Zon Op Alle Daken ter beschikking van deelnemers in de coöperatie die geen geschikt eigen dak hebben of geen spaargeld hebben om te investeren. Bij hele grote daken vraagt Zon Op Alle Zaken een SDE+-subsidie aan. 50% van de winst wordt jaarlijks gedoneerd aan een lokaal ontwikkelingsfonds of een goed doel naar keuze van de dakeigenaar.

VOOR GEMEENTEN:

Veel overheden zien de meerwaarde van bovenstaande aanpak, bijvoorbeeld voor bedrijven en instellingen in de eigen gemeente die weten niet waar te beginnen. Zon Op Alle Zaken is dan de partner die dit zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord organiseert en begeleidt.

Hotze Hofstra
Email
Musetta Blaauw
email