Lokaal eigendom en participatie

Hoe krijg je omwonenden mee in een grootschalig duurzame-energieproject?

Energiecoöperaties, overheden en ontwikkelaars van grote energieprojecten, zoals een windpark, zonnepark of warmtenet, staan voor de opgave aan de eis van lokaal eigendom en participatie in het Klimaatakkoord te voldoen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hebben wij de ervaring en expertise in huis om hierover mee te denken. 

Voorbeeldprojecten:

Hier hebben we al geholpen met het halen van minimaal 50% lokaal eigendom en échte participatie van de omwonenden.

begeleiding ontwikkeling zonneweide de raak

We hielpen met het proces en ruimtelijk beleid, financiering en fiscaal-juridische aspecten, en solar-engineering.