Steeds meer dorpen, buurten en wijken willen zelf hun eigen energie opwekken, maar niet iedereen beschikt over een geschikt dak of een dak waar zij zelf over mogen beslissen (huurwoningen). Gelukkig zijn er mogelijkheden om duurzame energie op te wekken als collectief: een VVE of energiecoöperatie kan door middel van de postcoderoosregeling zonnepanelen of een windmolen exploiteren ten behoeve van de omwonenden die zelf (onvoldoende) duurzame energie zelf kunnen opwekken.

Zon Op Alle Zaken helpt energiecoöperaties en VVE’s zulke duurzame opwekprojecten tot een succesvolle uitvoer te brengen. Van projectleiding tot technische uitvoering, van financieringsmodellen tot ledenwerving: Zon Op Alle Zaken heeft alle expertise in huis.

Steeds vaker worden energiecoöperaties betrokken bij de ontwikkeling van assets van grootschalige opwek door windmolens en zonneparken. In het klimaatakkoord is afgesproken dat 50% van de energieprojecten met lokaal eigendom en participatie gerealiseerd moet worden. Zon Op Alle Zaken kan namens de energiecoöperatie optreden als coöperatieve projectontwikkelaar waarmee assets ontwikkeld kunnen worden om bijvoorbeeld buurtprojecten en begeleiding bij warmtetransitie bij bewoners te kunnen betalen.