Energiecoöperatie

Daar waar geen lokale energiecoöperatie aanwezig is, kan Zon Op Alle Daken inwoners een platvorm geven om deel te nemen aan collectieve projecten. Zon Op Alle Zaken treedt op als het projectbureau van deze energiecoöperatie.

Zon Op Alle Daken in getallen:

In 2021 zijn onze eerste projecten opgeleverd.

0
aantal zonnepanelen
0
aantal daken
0
aantal deelnemers
0
CO2 uitstoot voorkomen